Sulm verschiebeziegel

Inovacijom kod crijepa Sulm Verschiebe, dobili smo mogučnost pokrivanja krovišta več od 15°. Pomično područje je sada 3 cm tako da je pogodan za sanaciju krovišta. Karakterističan mediteranski oblik sa dvostrukim dubokim bočnim utorima omogučuje sigurno odvođenje kiše.

Boje: 
Tehnički podaci

Preporučeno letvanje: cca. 33,1 cm
Pomično područje: cca. 3 cm
Pokrovna širina: cca. 20 cm
Ukupna širina: cca. 25,2 cm
Ukupna dužina: cca. 42,2 cm
Težina/kom: cca. 2,9 kg
Utrošak kom/m²: cca. 14,9 kom.
Postavljanje: bez preklopa
Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem: 17°
Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano   22°
Mininalan nagib krova u
klimatski nepovoljnim uvjetima:  15°

Za dodatne upite i informacije molimo pošaljite e-mail: info@ariesgrad.com