Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Što vam je najbitnije prilikom kupnje građevinskog materijala ili opreme?
Kvalitetna prezentacija
Cijena
Način plaćanja
Dostava
Pogledajte rezulate
KONTAKT

ARIESgrad trgovina d.o.o.
A.M.Tripala 11, 10 090 Zagreb

Poslovnica:
"ARIESgrad "
Zagreb, Samoborska cesta 215

Tel/fax: 01-366-5544
Gsm:       099-7079-939
                 099-2499-655

Email:    info@ariesgrad.com

Pronađite nas na KARTI

              ThermoDach

ThermoDach system je termoizolacijski sustav  namijenjen za detaljnu izvedbu kosog krova. ThermoDach system je cjelovito rješenje za kvalitetnu izvedbu kosog krova bilo da se radi o novogradnji ili sanaciji.

Specifičnost koja odlikuje ThermoDach system je kvalitetno rješenje svakog i najmanjeg detalja na koji možemo naići prilikom izrade krovnog pokrivača sa naglaskom na dugovječnost i energetsku učinkovitost.
Kosi krov je konstantno izložen vanjskim utjecajima kao što su kiša, snijeg, vjetar, sunce, tuča, buka i dr. stoga ukoliko želimo bezbrižno živjeti ispod takvog krova nije dovoljno uzeti nekoliko letvi i baciti na njih crijep.
Tako su radili naši djedovi. Danas je svijest o važnosti kvalitetnog življenja dovela do razvoja mnogih novih tehnologija, pa tako i do visokokvalitetnih materijala za izvedbu suvremenih građevinskih objekata.
Prilikom osmišljavanja jedinstvenog sustava za kvalitetnu izvedbu kosog krova vodili smo računa o svim aspektima koji bi mogli utjecati na dostupnost jednog ovakvog proizvoda kao što je ThermoDach System.
ThermoDachSystem je sustav koji se sastoji od pomno odabranih proizvoda koji zadovoljavaju i osiguravaju kvalitetan kosi krov nad glavom.
Njegove prednosti su upravo one koje zahtijeva suvremena gradnja, a to su:
  • visoka energetska učinkovitost bez gubitaka
  • visoka otpornost na vanjske utjecaje kao što su kiša, snijeg, vjetar, tuča, mraz
  • detaljna razrada svakog mogućeg detalja kao što su cijevni proboji, nosači antena ili solarnih kolektora, zaštite od snijega, dimnjaci, bočni rubovi krova, donji rubovi krova, krovni prozori i dr.
  • suvremena estetska privlačnost i usklađenost sa tradicijom
  • jednostavnost izvođenja radova
  • dugovječnost
  • ekonomska (financijska) dostupnost
Novogradnja i sanacija postojećeg krova od jedne faze radova je u biti ista stvar. Predpostavimo da je prilikom sanacije već postojećeg krova jedina predradnja skidanje starog dotrajalog pokrova, skidanje stare dotrajale drvene oplate na strehi krova, te eventualna izmjena natrulih rogova (gredi). 
Kod izrade novog objekta jedina predradnja je izrada krovne konstrukcije.
Nakon takvih predradnji vaš kosi krov spreman je za ugradnju ThermoDachSystem termoizolacijskog krovnog sustava. Po fazama to izgleda ovako:

1.FAZA-montaža oplate-ThermoDachDecking
Napušteni dio krova stručno nazvan streha može se izvesti na dva načina ovisno o projektu ili želji investitora.Jedan je takav da se vanjski dio krova kompletno zatvori sa donje strane i u tom slučaju se radi tzv.krovna kutija, a drugi način je takav da se vanjski dio krova ne zatvara sa donje strane već sa gornje strane rogova štoj je i puno učestalije i financijski dostupnije. 
Strehu ili napušteni dio krova potrebno je u svakom slučaju zatvoriti zbog naleta vjetra. Tradicinalno na toj poziciji je nekakva drvena lamperija ili brodski pod, no u našoj ThermoDachSystem izvedbi na tu poziciju dolazi ThermoDachDecking specifični panel koji svojim oblikom podsjeća na lamperiju. No radi se o panelu izrađenom od pocinčanog čeličnog lima i dodatno zaštičenim slojem (35 mikrona) visokootpornom bojom u više tonova. prednost ovog materijala je njegova iznimno mala težina, jednostavna montaža, izbor boja, estetski spoj tradicionalnog i suvremenog i ono najvažnije nije potrebno posebno održavanje.Drvenu oplatu je potrebno bojati, a to u budućnosti iziskuje dodatne troškove.
ThermoDachDecking je odlično rješenje za zatvaranje vidljivih dijelova krova. Montaže je vrlo jednostavna pomoću vijaka koji neće biti vidljivi. ThermoDachDecking je širine 26 cm, a standardne dužine su 200, 250 i 350 cm.Ukupna visina mu je 1 cm. Spajanje se izvodi na sredini roga čime smo izbjegli naknadnu vidljivost spoja.

2.FAZA-montaža čeone letve-ThermoDachLatte 

Nakon što smo izveli oplatu slijedi montaža čeone letve ThermoDachLatte. izrađena je od kvalitetnog jelovog drveta.Montiramo je preko oplate na svim vanjskim rubovima krova pomoću ThermoDachSchraube posebnim krovnim vijcima.ThermoDachLatte čeona letva služi za zatvaranje toplinske izolacije koja dolazi u slijedećoj fazi radova i nju visinom izjednačavamo sa toplinskom izolacijom. Budući da debljina izolacije može biti ovisno o izboru investitora 5,6,8,10 ili 12 cm, tako i čeonu letvu treba izvesti u odgovarajučoj visini ili kombinacijom dviju letava.
Standardndni profili ThermoDachLatte su 5x3 cm, 5x4 cm, 5x8 cm i 5x1 cm dužine 400 cm.
Tako npr. ukoliko je izolacija debljine 6 cm montirat čemo dvije čeone letve profila 5x3 cm.

3.FAZA-montaža okapne limene maske-ThermoDachDripmaske

Na već montiranu čeonu letvu na strehi potrebno je montirati okapnu limenu masku ThermoDachDripmaske.
Izrađena je od čeličnog pocinčanog lima presvučenog visoko otpornom poliesterskom bojom( nanos boje 35 mikrona).Budući se proizvodi u nekoliko standardnih boja moguće ju je uskladiti sa bojom pokrova ili kompletne limarije. Svrha limene maske je zaštita čeone letve od vlage i služi kao okapnica ispod žlijeba.
 


trgovina građevinskim materijalom,polikarbonati,velux krovni prozori,roto krovni prozori,stirodur,fasadna oprema,sve za fasadu,krovne folije,lexan